Giới thiệu

Đào tạo

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics được các Doanh nghiệp chào...

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021 và thông báo số 286 về việc kiểm tra công tác thực tập tốt nghiệp và làm việc tại doanh nghiệp của Học sinh sinh ...

Khoa học công nghệ

Trung tâm

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Gần đây, nhiều thành viên đặt ra câu hỏi về vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức được thực hiện ra sao; cũng như hiện n...

Quan hệ hợp tác Nhà trường-Doanh nghiệp

Trung tâm Liên kết Đào tạo

Tuyển sinh Đại học Luật (Văn bằng 2)

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Đại học Kiểm Sát Hà Nội tuyển sinh lớp Đại học Luật (văn bằng 2) đào tạo tại Trường Viettronics, số 1...

0