Hải Phòng ưu tiên thu hút giảng viên thỉnh giảng trường nghề là lao động tay nghề cao

Theo dự thảo Đề án Đào tạo nghề trên địa bàn TP Hải Phòng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, TP.Hải Phòng xác định mục tiêu thu hút 50 - 55% học sinh THCS, THPT vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 50% lực lượng lao động...

Đã Xem: 562

Bài Viết Mới Nhất