Trung tâm Liên kết Đào tạo

Tuyển sinh Đại học Luật (Văn bằng 2)

Đã Xem: 2082 - Cập nhật : 20-05-2021

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics phối hợp với Đại học Kiểm Sát Hà Nội tuyển sinh lớp Đại học Luật (văn bằng 2) đào tạo tại Trường Viettronics, số 118 - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng