Giới thiệu

Chương trình đào tạo Sơ cấp Kế toán doanh nghiệp

Đã Xem: 1727 - Cập nhật : 2020-12-14

Chương trình đào tạo Sơ cấp Kế toán doanh nghiệp

Logo Viettronics

Đã Xem: 7995 - Cập nhật : 08-04-2018

Để giúp mọi người sử dụng logo Viettronics đúng theo sổ tay thương hiệu chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quy chuẩn logo của Viettronics như sau

Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Đã Xem: 7139 - Cập nhật : 28-02-2018

Sơ đồ tổ chức trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Đội ngũ cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Đã Xem: 80004 - Cập nhật : 27-02-2018

Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn được Nhà trường quan tâm, đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị.

Lịch sử Hình thành và Phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Đã Xem: 27529 - Cập nhật :

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics, tên giao dịch quốc tế là Viettronics Technology College (tên viết tắt: Viettronics), là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...