Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Sơ cấp nghề, năm 2021

Thông báo tuyến sinh trình độ sơ cấp nghề năm 2021 theo Nghị quyết 68/NQ-CP

Văn bản pháp lý:

- Nghị Quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2021

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 27 tháng 07 năm 2021

- Công văn số 1492/TCGDNN-ĐTTX ngày 12 tháng 07 năm 2021 

- Công văn số 2627/SLĐ TBXH - GDNN ngày 15 tháng 07 năm 2021

- Thông báo tuyển sinh số 90 TB/VTC-TS&QHĐN ngày 03 tháng 08 năm 2021

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics 

Số 118 Đường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

– Số điện thoại tư vấn và hỗ trợ thí sinh: 0904.392.558, Hotline 0868.93.29.29

– Website: www.viettronics.edu.vn;    Email: tuyensinh@viettronics.edu.vn

– Facebook: www.facebook.com/viettronics/

Đã Xem: 1844

Bài Viết Mới Nhất